ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อสวก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250016
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010033
รหัส Obec 6 หลัก :
  250016
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อสวก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbosuok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านสวกพัฒนา
ตำบล :
  สวก
อำเภอ :
  เมืองน่าน
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/06/2454
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  55
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อสวก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10:01:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อสวกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อสวก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน