ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเรือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250023
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010030
รหัส Obec 6 หลัก :
  250023
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเรือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banruang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านนางาม
ตำบล :
  เรือง
อำเภอ :
  เมืองน่าน
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  0861889549
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2472
อีเมล์ :
  banreang55010030@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  55
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เรือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10:47:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเรือง


นางรวีวรรณ ทิศานุรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเรือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน