ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถืมตอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250026
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010011
รหัส Obec 6 หลัก :
  250026
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านถืมตอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  THUMTHONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านถืมตอง
ตำบล :
  ถืมตอง
อำเภอ :
  เมืองน่าน
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  0899543077
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พ.ค. 2454
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  54
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ถืมตอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09:30:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านถืมตอง


นายอภิสิทธิ์ สอนทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถืมตอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2