ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสองแคว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250030
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010040
รหัส Obec 6 หลัก :
  250030
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสองแคว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSONGKWAE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านสองแคว
ตำบล :
  สะเนียน
อำเภอ :
  เมืองน่าน
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  054719436
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กุมภาพันธ์ 2512
อีเมล์ :
  songkwaenanschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  54
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.สะเนียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13:41:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสองแควผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองแคว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2