ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยมอญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250031
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010029
รหัส Obec 6 หลัก :
  250031
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยมอญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huaimon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านห้วยมอญ
ตำบล :
  เรือง
อำเภอ :
  เมืองน่าน
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  0899925852
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21มิถุนายน2527
อีเมล์ :
  Huaimon2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  55
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เรือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กันยายน 2563 เวลา 12:50:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยมอญ


นายแดนกมล กาโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมอญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน