ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางเป๋ย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250032
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010041
รหัส Obec 6 หลัก :
  250032
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปางเป๋ย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pangpuay
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านปางเป๋ย
ตำบล :
  สะเนียน
อำเภอ :
  เมืองน่าน
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  0818832710
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2529
อีเมล์ :
  pangpuay.gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  54
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะเนียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กันยายน 2563 เวลา 14:19:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปางเป๋ย


นายวิชาญ ปวนสุรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางเป๋ย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2