ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำงาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250034
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010024
รหัส Obec 6 หลัก :
  250034
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำงาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Namngao School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านน้ำงาว
ตำบล :
  บ่อ
อำเภอ :
  เมืองน่าน
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  054731365
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2523
อีเมล์ :
  namngao_sc@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  49
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กันยายน 2563 เวลา 14:40:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำงาว


นายธีร์ ทินกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำงาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน