ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาตูบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250036
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010026
รหัส Obec 6 หลัก :
  250036
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผาตูบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Phatoob
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านผาตูบ
ตำบล :
  ผาสิงห์
อำเภอ :
  เมืองน่าน
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  054682078
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 กันยายน 2477
อีเมล์ :
  phatoob_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  49
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผาสิงห์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 12:15:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผาตูบ


นางสาวเพ็ญจันทร์ จันต๊ะกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาตูบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน