ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังตาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250044
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010043
รหัส Obec 6 หลัก :
  250044
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังตาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangtao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านวังตาว
ตำบล :
  สะเนียน
อำเภอ :
  เมืองน่าน
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  0817835457
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 /05/ 2481
อีเมล์ :
  banwangtoaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  54
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะเนียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 15:06:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังตาว


นางศิริวรรณ เจนกิจเกษมวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน