ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250046
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010045
รหัส Obec 6 หลัก :
  250046
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยเฮือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Huay Huea
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านห้วยเฮือ
ตำบล :
  สะเนียน
อำเภอ :
  เมืองน่าน
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  0897012913
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 ตุลาคม 2523
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  54
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะเนียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09:52:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ


นายเอกประภู อิ่นป้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเฮือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน