ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250048
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010047
รหัส Obec 6 หลัก :
  250048
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยละเบ้ายา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Huailabaoya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านห้วยละเบ้ายา
ตำบล :
  สะเนียน
อำเภอ :
  เมืองน่าน
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  054760239
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2518
อีเมล์ :
  Huailabaoyasc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  54
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะเนียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กันยายน 2563 เวลา 20:51:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา


นายธงชัย พุฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน