ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250049
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010114
รหัส Obec 6 หลัก :
  250049
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีเวียงสาวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sriwiangsawittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านสันติสุข
ตำบล :
  กลางเวียง
อำเภอ :
  เวียงสา
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55110
โทรศัพท์ :
  054690905
โทรสาร :
  054690882
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ธันวาคม 2459
อีเมล์ :
  sriwiangsa.nan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  61
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กลางเวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13:16:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร


นายวุฒิศักดิ์ เตชะบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2