ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250050
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010115
รหัส Obec 6 หลัก :
  250050
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thairath 45 (bandontan)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านดอนแท่น
ตำบล :
  กลางเวียง
อำเภอ :
  เวียงสา
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55110
โทรศัพท์ :
  054718604
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/11/2477
อีเมล์ :
  thairath45nan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  61
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กลางเวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธันวาคม 2563 เวลา 08:49:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)


นายจำนงค์ สมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน