ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนไชย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250051
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010116
รหัส Obec 6 หลัก :
  250051
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนไชย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandonchai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านดอนไชย
ตำบล :
  กลางเวียง
อำเภอ :
  เวียงสา
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/06/2485
อีเมล์ :
  bandonchaischool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  61
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กลางเวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:13:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนไชยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไชย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน