ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250056
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010122
รหัส Obec 6 หลัก :
  250056
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จอมจันทร์วิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHOMCHANWITTAYAKARN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านจอมจันทร์
ตำบล :
  จอมจันทร์
อำเภอ :
  เวียงสา
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55110
โทรศัพท์ :
  054-781376
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2483
อีเมล์ :
  jomjan2011@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  63
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จอมจันทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กันยายน 2563 เวลา 22:48:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร


นายดามพ์ กันแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2