ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเคียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250059
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010124
รหัส Obec 6 หลัก :
  250059
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาเคียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nakean
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านนาเคียน
ตำบล :
  จอมจันทร์
อำเภอ :
  เวียงสา
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55110
โทรศัพท์ :
  0895603522
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  63
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จอมจันทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2563 เวลา 14:39:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาเคียน


นางสาวยุวเรศ วุธนู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเคียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน