ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านครกคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250060
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010125
รหัส Obec 6 หลัก :
  250060
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านครกคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankrokkam School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านครกคำ
ตำบล :
  ตาลชุม
อำเภอ :
  เวียงสา
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55110
โทรศัพท์ :
  0979244914
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน 2492
อีเมล์ :
  BankrogkamSchool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  63
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาลชุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:30:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านครกคำ


ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพงษ์ ไชยวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครกคำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2