ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250061
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010159
รหัส Obec 6 หลัก :
  250061
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbanmai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านทองใหม่
ตำบล :
  ส้าน
อำเภอ :
  เวียงสา
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55110
โทรศัพท์ :
  0623096857
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  banmai8908@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  61
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ส้าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:16:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่


ว่าที่ ร.ต.โชติ ขันหลวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน