ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250067
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010134
รหัส Obec 6 หลัก :
  250067
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านน้ำปั้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonnumpua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านชุมชนบ้านน้ำปั้ว
ตำบล :
  น้ำปั้ว
อำเภอ :
  เวียงสา
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55110
โทรศัพท์ :
  0843663994
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 เมษายน 2466
อีเมล์ :
  nampuaschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  63
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำปั้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:08:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว


นางสาววจี มูลหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน