ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งศรีทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250069
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010129
รหัส Obec 6 หลัก :
  250069
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งศรีทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungsrithong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านทุ่งผง
ตำบล :
  ทุ่งศรีทอง
อำเภอ :
  เวียงสา
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55110
โทรศัพท์ :
  0816718501
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2483
อีเมล์ :
  tugsrithong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  63
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งศรีทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 11:56:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งศรีทอง


นางสาวนริณี กันคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศรีทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน