ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีนาชื่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250070
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010130
รหัส Obec 6 หลัก :
  250070
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีนาชื่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  srinachuen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านศรีนาชื่น
ตำบล :
  ทุ่งศรีทอง
อำเภอ :
  เวียงสา
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55110
โทรศัพท์ :
  0819524482
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11กันยายน2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  63
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งศรีทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13:06:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีนาชื่น


นายบรม ทองสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนาชื่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน