ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250073
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010140
รหัส Obec 6 หลัก :
  250073
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ขะนิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmeakaning
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านป่าแพะ
ตำบล :
  แม่ขะนิง
อำเภอ :
  เวียงสา
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55110
โทรศัพท์ :
  0895849214
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/09/2502
อีเมล์ :
  meakaing@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  63
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ขะนิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  46 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 11:19:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง


นายวสันต์ สอนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ขะนิง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2