ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนภูเค็งพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250074
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010141
รหัส Obec 6 หลัก :
  250074
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ภูเค็งพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phukeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านห้วยหยวก
ตำบล :
  แม่ขะนิง
อำเภอ :
  เวียงสา
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55110
โทรศัพท์ :
  0857110948
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/06/2001
อีเมล์ :
  phukeng@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  63
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ขะนิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  86 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  67 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 11:24:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนภูเค็งพัฒนา


นายคำนวณ มาเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเค็งพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน