ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงสนุก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250078
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010174
รหัส Obec 6 หลัก :
  250078
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปงสนุก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Pong Sanook
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านปงสนุก
ตำบล :
  ปงสนุก
อำเภอ :
  เวียงสา
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55110
โทรศัพท์ :
  054718722
โทรสาร :
  054718722
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03042463
อีเมล์ :
  pongsanook_@ hotimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  61
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปงสนุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2563 เวลา 19:43:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปงสนุก


ว่าที่ร.ต.วิรัช นามพญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน