ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพะเยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250086
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010171
รหัส Obec 6 หลัก :
  250086
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพะเยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpayao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านพะเยา
ตำบล :
  อ่ายนาไลย
อำเภอ :
  เวียงสา
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  62
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อ่ายนาไลย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 11:56:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพะเยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะเยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน