ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250093
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010160
รหัส Obec 6 หลัก :
  250093
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หาดทรายทองวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HadsaithongWitthayakhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหาดไร่
ตำบล :
  ส้านนาหนองใหม่
อำเภอ :
  เวียงสา
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55110
โทรศัพท์ :
  0918523841
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2502
อีเมล์ :
  hadsaithongschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  64
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำมวบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 11:56:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร


นายธวัชชัย ชนะพิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน