ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250096
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010163
รหัส Obec 6 หลัก :
  250096
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาสา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nasa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านนาสา
ตำบล :
  ไหล่น่าน
อำเภอ :
  เวียงสา
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55110
โทรศัพท์ :
  0848946756
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/10/2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  64
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไหล่น่าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:02:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาสาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน