ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250098
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010161
รหัส Obec 6 หลัก :
  250098
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านส้านนาหนองใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSANNANONGMAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านสันนาเคียน
ตำบล :
  ส้านนาหนองใหม่
อำเภอ :
  เวียงสา
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55110
โทรศัพท์ :
  0938841003
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2510
อีเมล์ :
  bansan2557@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  64
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำมวบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่


นายพยุง กองขัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน