ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250101
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010132
รหัส Obec 6 หลัก :
  250101
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ริมฝั่งน่านวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  rimphangnanwitaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านท่าดอนไชย
ตำบล :
  นาเหลือง
อำเภอ :
  เวียงสา
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55110
โทรศัพท์ :
  0801205231
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1พฤษภาคม2486
อีเมล์ :
  rimphangnan69hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  63
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาเหลือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10:57:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา


นายวิชัย ชัยมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน