ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250103
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010121
รหัส Obec 6 หลัก :
  250103
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหลับมืนพรวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banlupmuenprun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหลับมืนพรวน
ตำบล :
  จอมจันทร์
อำเภอ :
  เวียงสา
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55110
โทรศัพท์ :
  0828908663
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กรกฎาคม 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  63
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จอมจันทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10:50:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน


นางกวิสรา ศรีมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2