ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250105
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010169
รหัส Obec 6 หลัก :
  250105
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฝั่งหมิ่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanfungmin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านฝั่งหมิ่น
ตำบล :
  อ่ายนาไลย
อำเภอ :
  เวียงสา
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55110
โทรศัพท์ :
  0987467612
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ธันวาคม 2477
อีเมล์ :
  Fungmin99@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  62
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อ่ายนาไลย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กันยายน 2563 เวลา 10:43:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น


นายไพรวัน มีเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน