ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250106
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010170
รหัส Obec 6 หลัก :
  250106
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยน้ำอุ่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaynamun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านห้วยน้ำอุ่น
ตำบล :
  อ่ายนาไลย
อำเภอ :
  เวียงสา
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55110
โทรศัพท์ :
  0615459727
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1มกราคม2480
อีเมล์ :
  p.kaewkot@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  62
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อ่ายนาไลย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22:14:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น


ว่าที่ร้อยตรีพงษกร อินทราพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน