ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชมพู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250107
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010167
รหัส Obec 6 หลัก :
  250107
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชมพู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANCHOMPOO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านชมพู
ตำบล :
  อ่ายนาไลย
อำเภอ :
  เวียงสา
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55110
โทรศัพท์ :
  0882529796
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/09/2501
อีเมล์ :
  k3550700085874@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  62
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อ่ายนาไลย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กันยายน 2563 เวลา 10:42:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชมพู


นางอัจฉรา สีโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชมพู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน