ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหลอด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250109
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010154
รหัส Obec 6 หลัก :
  250109
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยหลอด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Hoailod
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านห้วยหลอด
ตำบล :
  ยาบหัวนา
อำเภอ :
  เวียงสา
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55110
โทรศัพท์ :
  0654845772
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 มกราคม 2503
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  62
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต. ยาบหัวนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กันยายน 2563 เวลา 13:55:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยหลอดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหลอด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2