ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250110
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010155
รหัส Obec 6 หลัก :
  250110
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าหุ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pahungschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านป่าหุ่ง
ตำบล :
  ยาบหัวนา
อำเภอ :
  เวียงสา
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55110
โทรศัพท์ :
  0613620257
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พ.ค. 2506
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  62
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยาบหัวนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  34 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 11:39:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง


นางสาวขวัญฤทัย สายวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหุ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน