ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อหอย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250113
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010152
รหัส Obec 6 หลัก :
  250113
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อหอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbohoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ่อหอย
ตำบล :
  ยาบหัวนา
อำเภอ :
  เวียงสา
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55110
โทรศัพท์ :
  0857239346
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 เมษายน 2522
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  62
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยาบหัวนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  59 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 11:07:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อหอย


นางสาวลำดวน ปวงไชยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหอย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2