ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250115
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010088
รหัส Obec 6 หลัก :
  250115
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านนาหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  naluangschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านนาหลวง
ตำบล :
  นาน้อย
อำเภอ :
  นาน้อย
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55150
โทรศัพท์ :
  054789351
โทรสาร :
  054789351
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  naluang114@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  58
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2563 เวลา 14:29:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง


นางสุชาดา จินะแปง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน