ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำหิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250119
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010082
รหัส Obec 6 หลัก :
  250119
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Numhin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านน้ำหิน
ตำบล :
  เชียงของ
อำเภอ :
  นาน้อย
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55150
โทรศัพท์ :
  0895594376
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2480
อีเมล์ :
  kuruchon_02@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  58
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงของ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:15:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำหิน


นายนิพกร กอชาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน