ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชียงของ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250120
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010083
รหัส Obec 6 หลัก :
  250120
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเชียงของ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chingkhong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเชียงของ
ตำบล :
  เชียงของ
อำเภอ :
  นาน้อย
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55150
โทรศัพท์ :
  0847733642
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค 2464
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  58
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงของ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  63 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 16:49:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเชียงของ


นางสาวปภาดา บัญจรัตน์วรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงของ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน