ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสถาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250130
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010104
รหัส Obec 6 หลัก :
  250130
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสถาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansathan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านสถาน
ตำบล :
  สถาน
อำเภอ :
  นาน้อย
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55150
โทรศัพท์ :
  0992699205
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2463
อีเมล์ :
  kanyanatstan2562@gmaill.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  58
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สถาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  ึ70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มกราคม 2563 เวลา 13:45:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสถาน


นางวันทนา เสนนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสถาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน