ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250131
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010105
รหัส Obec 6 หลัก :
  250131
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannaschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านนา
ตำบล :
  สถาน
อำเภอ :
  นาน้อย
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55150
โทรศัพท์ :
  0956914326
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2471
อีเมล์ :
  banna@bannaschool.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  58
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สถาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  72 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กันยายน 2563 เวลา 22:49:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนา


นายมานพ มาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน