ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250138
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010093
รหัส Obec 6 หลัก :
  250138
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านอ้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbanooi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   56 หมู่ 7   บ้านสันพยอม
ตำบล :
  บัวใหญ่
อำเภอ :
  นาน้อย
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55150
โทรศัพท์ :
  0903163756
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2465
อีเมล์ :
  banaoi@ednan1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  59
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บัวใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  69 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 14:57:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย


นายนิเวศน์ ศรีอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน