ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาไค้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250139
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010094
รหัส Obec 6 หลัก :
  250139
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาไค้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannakai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านนาไค้
ตำบล :
  บัวใหญ่
อำเภอ :
  นาน้อย
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 ตุลาคม 2484
อีเมล์ :
  bannakai138@nakai.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  59
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บัวใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:38:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาไค้


นายฐิติ เชียงรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไค้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2