ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250146
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010113
รหัส Obec 6 หลัก :
  250146
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประกิตเวชศักดิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  prakitwetchasak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านขุนสถาน
ตำบล :
  สันทะ
อำเภอ :
  นาน้อย
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55150
โทรศัพท์ :
  0835683637
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1พฤษภาคม 2504
อีเมล์ :
  prakitwetchasak@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  59
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันทะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  107 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  43 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:29:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์


ว่าที่ร.ตเกียรติศักดิ์ วงค์รักไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน