ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250290
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010059
รหัส Obec 6 หลัก :
  250290
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantong school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านตอง
ตำบล :
  แม่จริม
อำเภอ :
  แม่จริม
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55170
โทรศัพท์ :
  0850545518
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  bantong@ednan1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  56
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่จริม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มีนาคม 2563 เวลา 15:23:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตอง


นายวุฒิชัย โลนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน