ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250291
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010060
รหัส Obec 6 หลัก :
  250291
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านก้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banko
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านฝาย
ตำบล :
  แม่จริม
อำเภอ :
  แม่จริม
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55170
โทรศัพท์ :
  0853254370
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิ.ย. 2482
อีเมล์ :
  bankoschool1982@Gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  56
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่จริม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10:38:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านก้อ


นายชุนหวัฒน์ หงษ์ศิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน