ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแคว้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250293
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010061
รหัส Obec 6 หลัก :
  250293
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแคว้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankwaengschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านแคว้ง
ตำบล :
  หนองแดง
อำเภอ :
  แม่จริม
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55170
โทรศัพท์ :
  0611378441
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2479
อีเมล์ :
  bkschool9@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  56
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:41:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแคว้ง


นายไพโรจน์ กุลวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแคว้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน