ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรหม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250294
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010063
รหัส Obec 6 หลัก :
  250294
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพรหม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banprom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านดงไพรวัลย์
ตำบล :
  หนองแดง
อำเภอ :
  แม่จริม
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55170
โทรศัพท์ :
  0962614042
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 /05/2465
อีเมล์ :
  banprom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  56
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:19:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพรหมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน