ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250295
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010064
รหัส Obec 6 หลัก :
  250295
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านนาคา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Choomchonbannaka
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านนาคา
ตำบล :
  หนองแดง
อำเภอ :
  แม่จริม
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55170
โทรศัพท์ :
  0817466939
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2548
อีเมล์ :
  unti_pro@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  56
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กันยายน 2563 เวลา 11:31:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา


นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาคา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน