ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250300
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010065
รหัส Obec 6 หลัก :
  250300
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกิ่วน้ำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankewnum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านกิ่วน้ำ
ตำบล :
  หนองแดง
อำเภอ :
  แม่จริม
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55170
โทรศัพท์ :
  087-1827538
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/05/2527
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  56
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  94 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  59 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:14:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ


นายกันต์กฤช ไชยโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน